Dołącz do mnie

Informacje i aktualizacje - bądź na bieżąco!

Motywacja do zmian – moja i Twoja

Źródłem mojej osobistej motywacji do działania i wdrażania zmian, jest potrzeba nieustannego rozwoju. Tylko on może zapewnić lepsze rezultaty, jakość, wzrost efektywności i generowanie wyższych zwrotów z inwestycji. I to niezależnie od tego, czy inwestujemy naszą energię, czas, czy pieniądze. Niniejsza potrzeba rozwoju pozwala mi budować sukcesy moich Klientów, a przez to i moje własne. Aby uzyskiwać ich powtarzalność (mimo tylu zmiennych w otoczeniu biznesowych) zawsze poszukuję faktycznych źródeł motywacji, tworzę systemy wzmacniające ją oraz projektuję stałe doskonalenie metod, procesów i narzędzi zarządzania. Dzięki tak prowadzonemu doradztwu liderzy i ich zespoły planują
i wdrażają zmiany, które początkowo wydawały im się niemożliwe do zrealizowania.
      Prawdopodobnie wiele lat poświęconych muzyce sprawiło, że motywację wewnętrzną traktuję nie tylko jako narzędzie doskonalenia do perfekcji zawodowego rzemiosła, lecz jako warunek „sięgania po więcej” – tj. osiągania poziomu Wirtuozerii. Ta w świecie biznesu jest niczym innym, jak nieustannym poszukiwaniem nowych dróg i możliwości oraz nawykiem stawiania sobie nowych, ambitnych wyzwań. Wówczas już sama podróż do celu pozwala odczuwać szczęście. Mając to na uwadze, w poszukiwaniu skutecznych metod motywacji, musiałem zadać sobie m.in. poniższe pytania:

„Co motywuje nas do działania?” a spoglądając szerzej – „Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi”? 

– odpowiedzi na te pytania odważył się sformułować, na podstawie wyników pracy badawczej trwającej przeszło ćwierć wieku, prof. Mihaly Csikszentmihalyi. On sam najlepiej o tym opowiada, dlatego przy tej okazji, zachęcam Cię do obejrzenia wykładu: „Przepływ – sekret szczęścia. Mihaly Csikszentmihalyi na TED”.

Skoro czytasz te słowa, to pewnie kwestia motywacji ma także dla Ciebie istotne znaczenie. Z pewnością wiesz, że bez niej nie jest możliwym długofalowe odnoszenie sukcesów – zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.

Pewnie zastanawiasz się, czy nasze spotkanie może stanowić inspirację do postawiania ważnych pytań, które wpłyną na motywację Twoją i/lub Twojego zespołu? – Zapraszam Cię do wzajemnej wymiany naszych doświadczeń. Zacznijmy już dziś! Nie mamy wiele czasu. Zatem nie traćmy go! Mimo, że budujemy naszą relację (przynajmniej na razie), jedynie wirtualnie.

Jak możemy skorzystać z wniosków prof. M. Csikszentmihalyi’ego,
aby budować MOTYWACJĘ WŁASNĄ oraz MOTYWACJĘ ZESPOŁÓW,
które tworzymy i którymi zarządzamy?

Prof. M. Csikszentmihalyi’ego pokazuje prostą ścieżkę wzbogacania własnego życia, jego przemiany – od znużenia do poczucia szczęścia i satysfakcji.
W swojej koncepcji wskazuje, że flow = przepływ* jest niezwykle silnym czynnikiem motywującym.

* Flow – stan koncentracji i uniesienia, wręcz tak intensywnego „uskrzydlenia”, że w czasie jego trwania nie jesteśmy w stanie myśleć o niczym innym, ani martwić się naszymi problemami. Jest to stan tak zadowalający, że czynności, które do niego prowadzą, chcemy wykonywać dla nich samych, nie zważając na to, co możemy dzięki nim osiągnąć, nawet jeżeli są trudne lub niebezpieczne.

W poszukiwaniu źródeł wewnętrznej motywacji, która wpływa na trwałe zaangażowanie, samodoskonalenie i w efekcie na osiąganie sukcesów, jest to
ważny drogowskaz do zmian naszego dotychczasowego działania. Zmian na lepsze, zmian, które tworzą wartość.

W tej właśnie drodze chciałbym Ciebie / Was wspierać.

Niezmiennie od wielu lat, staram się być swego rodzaju „soczewką motywacji” wszystkich ludzi, z którymi mam przyjemność współpracować na różnych polach i w różnych organizacjach. Sztuką, którą wciąż doskonalę, jest zarówno budowanie motywacji indywidualnej, jak i motywacji całych zespołów. Zgłębianie arkanów tejże sztuki stało się moim flow. Każde kolejne studium przypadku motywuje mnie do zmian i doskonalenia metod, w dążeniu do coraz większej skuteczności i efektywności.

Gdy budujesz swój pierwszy dom, robisz to zwykle z największą dokładnością, wręcz pietyzmem, bowiem nie masz pewności, czy zdążysz jeszcze kiedyś wybudować nowy. To sprawia, że z czasem stajesz się w tym zagadnieniu ekspertem. Oczywiście każdy kolejny dom okazuje się jeszcze lepszy, jeszcze bardziej funkcjonalny, ekonomiczny, „inteligentny”. Zbudowałem wiele zespołów, które osiągnęły taki poziom, który pozwala mówić o nich Moje Zespoły Marzeń. Każdy wyróżniał się najwyższym poziomem motywacji utrzymywanej w perspektywie długoterminowej. Mam to potwierdzone licznymi badaniami, które Tobie chętnie przedstawię ku inspiracji. Tak było w każdej firmie, korporacji, w każdym NGO’sie. Teraz pomagam budować takie zespoły Liderom Zmian.

Warto w tym miejscu podkreślić za M. Csikszentmihalyim, że przepływ jest silnym czynnikiem motywującym, jednak nie gwarantuje, że ludzie go doznający będą zachowywać się cnotliwie. Kultura zapewniająca przepływ może być postrzegana jako „lepsza” niż taka, która tego nie robi. Kiedy grupa ludzi wyznacza cele i zasady, które zwiększą ich zadowolenie z życia, zawsze istnieje możliwość, że stanie się to kosztem innych. Strażnikami dynamicznego wzrostu motywacji muszą zatem pozostać wartości i etyka! Te są dla mnie, jako HR-owca, fundamentem każdego budowanego „domu”.

Dlatego zanim „w pocie czoła pracować będziesz” nad zbudowaniem trwałej motywacji własnej i Twojego zespołu, zadaj sobie pytania:

Czy chcę to robić tak jak do tej pory, czy też mam już motywację do zmian?

Czy nie jest to już ten czas, aby sięgnąć po WM – WinnersMotivation?

Co możemy wspólnie osiągnąć?

To zależy tylko od nas!

Gdy prześledzisz przebytą przeze mnie drogę zawodową, szybko zauważysz,
że niezależnie od tego, w której działałem branży, w jakiej firmie – polskiej,
czy międzynarodowej, prywatnej czy w spółce Skarbu Państwa, w organizacji biznesowej czy w NGO, w każdym z tych miejsc źródłem efektów pracy mojej
i zarządzanych przeze mnie zespołów była… niestandardowa motywacja.

I właśnie budowę takiej motywacji i procesu dochodzenia do niej, mogę Tobie zaoferować. A to jak Ty i Twój zespół ją wykorzystacie do budowy Waszych sukcesów – zależy już tylko od Was!

Dlaczego warto mnie wspierać w działalności społecznej?
- motywują mnie Wartości Europejskie

Prócz działalności biznesowej sporo czasu i energii poświęcam pracy społecznej pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Fundacji im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ, którą założyliśmy wspólnie z jej Fundatorem Olgierdem Łukaszewiczem oraz Członkami Rady Fundacji: prof. dr hab., prof. zw. Romanem Kuźniarem, pisarką Katarzyną Grocholą, prof. dr hab., prof. zw. Janem Jakubem Michałkiem, ks. prałatem Aleksanderem Seniukiem, dr Elżbietą Skotnicka-Illasiewicz, sędzią Jerzym Stępieniem, prof. dr hab. Romanem Wieruszewskim, prof. dr hab., prof. zw. Jerzym Wilkinem.

Naszym celem jest m.in. umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności w ramach Unii Europejskiej, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości, krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy oraz kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy, a także inicjowanie akcji ekologicznych i realizacja projektów z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Witold Moszyńksi i Olgierd Łukaszwicz
Poprzedni
Następny

Powody założenia Fundacji wskazaliśmy w Preambule jej statutu  i na stronie internetowej: www.MyObywateleUE.org.

Zachęcam Was do wsparcia naszych wysiłków w realizacji celów Fundacji MyObywateleUE. Jako obywatele Unii Europejskiej, powinniśmy czuć się za nią odpowiedzialni tak samo, jak za nasz kraj. Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności.

Wśród wielu ważnych wymiarów działalności UE, dla mnie osobiście szczególnie istotną jest współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony środowiska, w tym walka ze zmianami klimatu, ochrona zasobów wody i zrównoważona gospodarka wodna, ochrona różnorodności biologicznej, lasów, siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, użytkowanie gruntów w sposób redukujący emisję gazów cieplarnianych, przeciwdziałanie zanieczyszczaniu powietrza, zanieczyszczenia hałasem, efektywne gospodarowanie zasobami, zrównoważona konsumpcja i produkcja, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu substancjami chemicznymi oraz zrównoważone stosowanie pestycydów.

My, obywatele Unii Europejskiej musimy jednoczyć wysiłki w egzekwowaniu od władz naszych krajów skutecznego działania w zakresie ochrony środowiska. Powinniśmy także inicjować akcje oddolne. W Polsce mamy bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie, stąd każda pomoc i wszelkie pomysły, które możemy wspólnie zrealizować są dla mnie i dla naszej Fundacji zawsze bardzo cenne. Możesz nam pomóc na różne sposoby, nie tylko finansowo – jeśli temat Cię zainteresował skontaktuj się ze mną lub poczytaj więcej na poniższych stronach:

Wesprzyj MY OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ – Fundację im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego

Każda złotówka ma wielką moc! Wpłata dowolnej kwoty darowizny (jednorazowej lub cyklicznej) pozwala nam realizować cele Fundacji, jest dla nas bardzo cenna i bardzo za nią dziękujemy!

Działajmy razem!

Nr konta bankowego fundacji: 56 1140 2004 0000 3502 7739 5636
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe fundacji

Numery kont dla wpłat dolarowych i euro dostępne są na stronie:
https://myobywateleue.org/wplac-darowizne-dane