HCCG

Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners (HCCG) to firma, którą zbudowałem z pasji do tworzenia i doskonalenia zespołów zdolnych do zdobywania „biznesowych ośmiotysięczników”. „Dream Team” to dla nas nie odległe marzenie, lecz standard pracy, który dzięki codziennemu doskonaleniu, pozwala osiągać nam i naszym Klientom trwały wzrost efektywności pracowników, zespołów i całych organizacji.

Bazując na bogatych doświadczeniach naszych Konsultantów, Trenerów, Rekruterów oraz Interim Managerów wspieramy naszych Klientów w poniższych obszarach:

Budujemy dynamiczny wzrost wyników każdej organizacji, z którą współpracujemy. Pomagamy w precyzowaniu i operacjonalizacji strategii przedsiębiorstw. Poprzez prowadzone badania (ponad 900 przebadanych firm i ich zarządów), współpracę z największymi Grupami Kapitałowymi w Polsce, jak i firmami średnimi, małymi oraz mikro, mamy doskonały przegląd sprawdzonych i adekwatnych do wielkości danej firmy metod, narzędzi i systemów zarządzania personelem i jego rozwojem. Podpowiadamy jak zamiast ścigania się z konkurencją uzyskać nad nią przewagę, m.in. dzięki autorskim i kreatywnym pomysłom najlepszych ekspertów – pracowników Państwa przedsiębiorstw. Wspieramy ich w szkicowaniu unikalnych wizji i strategii funkcjonowania na rynku oraz w konsekwentnym ich wdrażaniu.

Naszym celem jest uwalnianie potencjału Kapitału Ludzkiego firm pragnących zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego pracujemy z ludźmi i organizacjami świadomymi rosnącej wagi transparentności w multimedialnym świecie, rozumiejącymi, że Marka Firmy i Marka Pracodawcy musi być zbudowana na zaufaniu. Olbrzymią satysfakcję sprawia nam współpraca z ludźmi, którzy nie obawiają się podążania drogą Innowacji.

HCCG jest Partnerem nie tylko dla firm, lecz również dla pojedynczych pracowników i uczestników Rynku Pracy, których wspieramy w rozwoju zawodowym, a także w znalezieniu Pracodawcy i Zespołu Marzeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie: HCCG.pl

Usługi dla biznesu

 • budowa organizacji efektywnej kosztowo i przychodowo
 • strategiczne i operacyjne zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstw
 • zarządzanie zmianą, organizacją, zasobami i finansami
 • restrukturyzacje, reorganizacje, transformacje, fuzje, zwolnienia grupowe, outplacement
 • programy dobrowolnych odejść i dobrowolnych relokacji pracowników
 • usługa e-Director HR (wiedza rynkowych ekspertów połączona z optymalizacją kosztów i gwarantowanym poziomem usług)
 • wdrożenia standardów sprzedaży i obsługi Klientów (zewnętrznych i wewnętrznych)
 • reengineering procesów biznesowych
 • informatyzacja procesów zarządzania kapitałem ludzkim
 • badania organizacji i pracowników
 • pomiary efektywności i wdrożenia kompleksowych systemów KPI & MBO
 • implementacja metod, narzędzi, aplikacji i systemów komunikacji wewnętrznej
 • budowa zespołów HR i zespołów Komunikacji Wewnętrznej przedsiębiorstw
 • budowa zaangażowania pracowników wyselekcjonowanych zespołów w organizacji
 • projektowanie, wdrożenia, monitoring i audyty przedsięwzięć BPO (Business Process Outsourcing)
 • budowa shared services center / centrów usług wspólnych
 • budowa i optymalizacja kosztowo-przychodowa Contact Center
 • budowa modelu HR Business Partneringu w organizacjach
 • doradztwo w wyborze rozwiązań cHmuRowych do zarządzania kapitałem ludzkim
 • doradztwo i zarządzanie projektami wdrożeniowymi
 • audyty projektów i wdrożeń rozwiązań cHmuRowych
 • analiza kosztów i zwrotu z inwestycji w cHmuRę
 • wdrożenia, dostosowania, aktualizacje pojedynczych modułów i kompleksowych systemów w modelu cloud
 • projektowanie i wdrożenia aplikacji cloud dedykowanych i specyficznych dla danego przedsiębiorstwa
 • testy i retesty aplikacji i systemów cloud
 • integracja systemów cloud z intranetem
 • wsparcie w budowie zespołów projektowych i utrzymaniu ich wysokiego zaangażowania
 • dedykowane i szyte na miarę programy szkoleniowo-rozwojowe realizowane przez doświadczonych trenerów-menedżerów
 • szeroko zakrojone programy diagnozy potrzeb szkoleniowych, w tym dla organizacji zatrudniających dziesiątki tysięcy pracowników w rozporoszonych geograficznie przedsiębiorstwach o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej
 • dobór metod i instrumentów szkoleniowo-rozwojowych do grup odbiorców
 • kompleksowa ewaluacja szkoleń, w tym programy monitorowania ROI
 • wsparcie przedsiębiorstw w realizacji przetargów i w wyborze dostawców usług szkoleniowych
 • przygotowanie i realizacja programów MBA i studiów podyplomowych dla pracowników naszych Klientów, tworzonych we współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce, Niemczech i w Austrii
 • kompetencyjne gry szkoleniowe
 • development centre (DC)
 • kompleksowe usługi z pełnego zakresu działań Agencji Zatrudnienia (w tym doradztwo personalne, pośrednictwo pracy, kierowanie pracowników za granicę, leasing pracowniczy, praca tymczasowa i inne)
 • rekrutacja wewnętrzna w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych
 • rekrutacja uczestników projektów i grup zadaniowych
 • programy pozyskania, rozwoju i utrzymania Talentów
 • e-rekrutacja z zastosowaniem gier rekrutacyjnych
 • executive search (EC), search & selection (S&S)
 • assessment centre (AC)
 • testy psychometryczne

Usługi dla klientów indywidualnych

Motywacyjny coaching kariery – w obecnym miejscu pracy lub jako przygotowanie do zmiany pracy

Wspieram moich Klientów w rozwoju osobistym, pomagając im opracować plan rozwoju kariery w obecnym miejscu pracy lub na etapie planowania zmian zawodowych. Często wybór dalszego kierunku rozwoju jest wyzwaniem samym w sobie. Z jednej strony mamy wiele możliwości, z drugiej zaś też szereg różnych ograniczeń.

Jak zidentyfikować i wybrać najlepsze kierunki rozwoju kariery?
Jak ustrzec się błędnych decyzji i nie zmarnować czasu?
Jak nie poddać się stagnacji w rozwoju osobistym?
Jak nie wypaść z gry lub do niej powrócić?

To tylko niektóre z ważnych pytań, na które odpowiadamy metodycznie, krok po kroku przechodząc przez kolejne etapy planowania kariery i/lub poszukiwania nowej pracy.

Coaching kariery to też świetne narzędzie dla firm dbających o swoich pracowników, które chcą im pomóc w określeniu nowych obszarów pracy zawodowej zwiększając tym motywację wewnętrzną do wykonywanych zadań i zapobiegając odejściom. Proces coachingowy skupia się wówczas na diagnozowaniu i rozwijaniu mocnych stron coachee, analizowaniu ewentualnych ograniczeń pracownika oraz wykorzystywaniu tychże ograniczeń jako sygnałów do zmiany, niezbędnych informacji lub jako zachęty do ich rozwinięcia w zasoby. Coaching kariery bardzo często dotyczy również przygotowania pracownika do awansu, zmiany zakresu obowiązków, zmiany miejsca pracy (np. wyjazd zagraniczny) lub wsparcia w nowym miejscu pracy czy też na nowym stanowisku. Bywa również coachingiem proponowanym pracownikowi, który nie zmienia swojego zakresu obowiązków ani profilu zawodowego, lecz znajduje się w sytuacji wejścia do nowego zespołu, który od dawna pracuje ustalonym rytmem procedur i nawyków.

Motywacja i wsparcie w znalezieniu nowej pracy

Znalezienie nowej pracy stanowi bardzo często duże wyzwanie i powoduje stres. Zwłaszcza, jeżeli posiadasz doświadczenie zawodowe w jednym miejscu pracy lub wracasz na rynek pracy po dłuższej przerwie. Możesz ułatwić sobie ten proces korzystając z pomocy doświadczonej osoby, która odpowiednio Cię do niego przygotuje.

Jeśli masz już dość:

wysyłania dużej liczby CV i nie braku zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne
nie przechodzenia do kolejnych etapów rekrutacji mimo bogatego doświadczenia
swojej branży i myślisz o jej zmianie
symptomów wypalenia zawodowego
trudności z powrotem na rynek pracy po dłuższej przerwie
pracy w jednym miejscu przez wiele lat
braku znajomości aktualnych realiów rynkowych
braku pomysłów i motywacji do zmian nieefektywnych metod poszukiwania pracy

Zagrajmy razem!

Proces wsparcia w poszukiwaniu pracy

Przygotowanie

 • Twoja motywacja
 • diagnoza sytuacji bieżącej
 • analiza dokumentów aplikacyjnych i profili społecznościowych
 • ustalenie wspólnych oczekiwań i wyznaczanie celu
 • analiza mocnych i słabszych stron
 • dyskusja o aktualnych oczekiwaniach na rynku pracy
 • wybór kluczowych kompetencji i sukcesów zawodowych

Poszukiwanie

 • skuteczne dokumenty aplikacyjne
 • profil poszukiwanego pracodawcy
 • analiza i wybór ofert
 • scenariusze bezpośredniego dotarcia do pracodawcy
 • rekomendacje do sesji zdjęciowej

Rozpoczęcie pracy

 • wsparcie podczas rozstania z obecnym pracodawcą
 • prawidłowe nawiązanie współpracy z nowym pracodawcą
 • przygotowanie do przejścia okresu próbnego
 • wsparcie w przygotowaniu podsumowania okresu próbnego
 • nauka negocjacji warunków umowy na stałe

Trening rekrutacyjny

 • symulacje rozmowy rekrutacyjnej
 • przygotowanie do rozmów na różnym poziomie
 • odpowiedź na nurtujące pytania
 • przygotowanie do zaprezentowania się przed pracodawcą
 • nauka negocjacji warunków zatrudnienia na zasadzie win-win

Metody pracy dobieram w zależności od Twoich indywidualnych potrzeb. Wspólnie realizujemy opracowany scenariusz, który składa się zwykle od kilku lub kilkunastu spotkań. Możliwa są też jednorazowe konsultacje. Dla odniesienia sukcesu bardzo ważna jest regularność i Twoje zaangażowanie we wspólną pracę. To jest warunkiem uzyskania oczekiwanych efektów. Spotkania lub rozmowy via Skype trwają 50 minut i rekomenduję by odbywały się 1 lub 2 razy w tygodniu. Podczas spotkań wykorzystamy m.in. poniższe metody:

 • Dyskusja
 • Pytania i odpowiedzi
 • Studium przypadku
 • Scenki
 • Prace domowe
 • Trening umiejętności
 • Symulacje negocjacji wynagrodzenia
 • Negocjowanie warunków zatrudnienia