SPOŁECZNIK

Prezes Zarządu Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Jednym z obszarów, w którym w praktyce weryfikuję i doskonalę metody motywacyjne jest moja działalność społeczna. W niej niezbędnym jest wspięcie się na najwyższy poziom kompetencji związanych motywowaniem, zarówno siebie jak i zespołu współpracujących wolontariuszy. Brak możliwości motywowania finansowego pozwala najszybciej rozwijać kompetencje menedżerskie w obszarze efektywnego zarządzania zespołem.

Od 2017 r. pełnię funkcję Prezesa Zarządu „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”, którą założyliśmy wspólnie z Olgierdem Łukaszewiczem oraz znamienitym gronem osób, które zgodziły się wejść do Rady Programowej Fundacji, której Przewodniczącym jest prof. dr hab., prof. zw. Romana Kuźniar. Członkami Rady są:

Nasza Fundacja podejmuje wysiłki na polu edukacji europejskiej oraz kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W tym obszarze naszym celem jest:

I. umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, kształtowanej przez humanizm łacińskiego chrześcijaństwa, wzbogacanej kulturą i nauką odrodzenia i oświecenia, tkwiącej korzeniami w greckiej i rzymskiej starożytności;

II. krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy;

III. praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, w ramach Unii Europejskiej, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości;

IV. kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy.

Bardzo istotnym filarem naszej działalności jest także wymiar ekologiczny. Patron naszej Fundacji Wojciech Bogumił Jastrzębowski był nie tylko gorącym patriotą, uczestnikiem Powstania Listopadowego, autorem „Konstytucji dla Europy 1831 r.”, jednym z głównych twórców ergonomii, ale także zaangażowanym ekologiem – leśnikem. Utworzył m.in. Zakład Praktyki Leśnej, będący pierwszą instytucją doskonalenia zawodowego dla leśników oraz wzorcową szkółkę leśną, zlokalizowane w Feliksowie w okolicach Broku, która do dzisiaj jest ważnym adresem oraz wyjątkowym wspomnieniem dla wszystkich, którzy kochają przyrodę i rozumieją, jak ważny dla człowieka jest las. To właśnie w tym miejscu Jastrzębowski odtworzył ogromne obszary Puszczy Białej, które przez lata zostały wycięte, zniszczone i zamienione w pustynne wydmy. Przy pomocy uczniów i praktykantów, w ciągu lat 10 lat wyhodował w Feliksówce ok. 1 mln sztuk drzew leśnych, owocowych, parkowych i ozdobnych. W sumie było tu zasadzonych prawie 200 gatunków drzew. Było to jedyne w tej części ziem polskich arboretum.

W.B. Jatrzębowski zajmował się również propagowaniem nasadzeń ochronnych wzdłuż linii kolejowych, co dla mnie, jako człowieka związanego na pewnym etapie życia zawodowego, z kolejnictwem, ma także wymiar symbolicznego związku z Patronem naszej Fundacji. Oczywiście obok innych wymiarów szacunku dla W.B.J., w tym ekologicznego, patriotycznego, europejskiego, pedagogicznego i ergonomicznego. Ta ostatnia dziedzina związana z efektywnością pracy, jest również fundamentem mojej branży i pasji zawodowej – tj. Human Capital Management. I jak tu nie podziwiać Wojciecha Bogumiła? 

A jak to czynić w praktyce? – RATUJMY ZIEMIĘ, SADŹMY DRZEWA, CHROŃMY LASY!

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Naszym celem jest m.in. umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, praca nad udziałem Polski
w umacnianiu europejskiej jedności w ramach Unii Europejskiej, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości, krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy oraz kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy, a także inicjowanie akcji ekologicznych i realizacja projektów z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Previous
Next
Previous
Next

Prócz działalności edukacyjnej i obywatelskiej realizowanej „w terenie”, inicjujemy również wydania kolejnych publikacji dotyczących tematów, które – w naszej ocenie – powinien być znane każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Przykładowe z nich to:

Realizacja naszych przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie pasja, odpowiedzialność, dojrzałość obywatelska i zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli, pracujących z poświęceniem, pro publico bono, a także gdyby nie nasi Partnerzy i Darczyńcy.

Aby kontynuować i rozwijać działalność Fundacji potrzebujemy Waszej pomocy i wsparcia finansowego. Bez tego wsparcia nie przetrwamy! Dlatego prosimy Was o wpłaty darowizn na cele statutowe Fundacji na poniższy numer rachunku bankowego

56 1140 2004 0000 3502 7739 5636

Skanując kod QR, można uzyskać numer konta i KRS do przelewu darowizny na cele statutowe Fundacji.

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe fundacji”

Wpłata każdej kwoty darowizny (jednorazowej lub cyklicznej) jest dla nas bardzo cenna i bardzo za nią dziękujemy!

Możesz także pomóc przesyłając poniższą ulotkę z apelem o wsparcie finansowe dla Fundacji swoim znajomym! To jest dla nas nieoceniona pomoc!

Pamiętaj, że pomagając oszczędzasz – wartość przekazanych darowizn, możesz odpisać od podstawy opodatkowania, zmniejszając kwotę podatku dochodowego do zapłaty, z uwzględnieniem poniższych rocznych limitów odliczenia od kwoty uzyskanego dochodu:

  • 6% dla osób fizycznych
  • 10% dla przedsiębiorstw

Załącznik do zeznania podatkowego określający kwotę rocznych odliczeń:

  • PIT-0      Osoby fizyczne
  • CIT-8/D Osoby prawne

Współzałożyciel Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich (www.P-I-O.org)
Zarówno rządzący jak i partie opozycyjne w Polsce powołują się na wolę obywateli. Czas żeby zamiast mówić za nas usłyszeli, co mamy do powiedzenia! Sprawujący władzę mówią nam, co mamy robić, aby politykom żyło się lepiej. Przyszedł czas, aby to obywatele mówili, czego oczekują od polityków, aby społeczeństwu żyło się lepiej! Dlatego 10 lutego 2019 roku  w Teatrze Powszechnym w Warszawie zebrali się przedstawicie 24 środowisk działających na rzecz poszerzenia demokracji w Polsce i utworzyli Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich.
Dołącz do nas!

Drugi Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych odbył się 5 stycznia 2019 roku w Warszawie i miał charakter programowy. Przyjęto na nim Manifest oraz kilka istotnych uchwał, sformułowano ważne postulaty. W wydarzeniu wzięło udział około 500 osób, w tym przedstawiciele ponad 80 grup demokratycznych z całej Polski.

Współorganizator i członek Prezydium II. Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych (KORD), Członek Komisji Programowej i organizacyjnej oraz moderator prowadzący KORD 5.01.2019 r. w Warszawie, sprawozdawca z ramienia Komisji Programowej w zakresie spraw zagranicznych RP i Unii Europejskiej (www.KORD.org.pl)

KORD_2019-01-27-16-33-43-220

„Polska w Unii Europejskiej” – Witold Moszyński – wystąpienie na KORD II – 5.01.2019 r. w Warszawie

Współzałożyciel ThinkTanku HR – HumanExplorers
Human Explorers to grupa niekonkurencyjnych firm i organizacji, które w sposób otwarty dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Human Explorers współtworzą:

Alior Bank, Budimex, Cemex, Dentsu, DHL, Grupa Żywiec,
HCCG – Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners,
Leroy Merlin, Medicover, Microsoft, McCormic, Orange, Polpharma, PSZK, PWC,
a wsparcia medialnego udziela magazyn Personel i Zarządzanie.

Ambasador Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy

„Instytucje Kultury potrzebują nieustannego wsparcia m.in. ze strony przyjaznych im Mecenasów i Sponsorów, aby mogły realizować swoją misję oraz ambitne zamierzenia artystyczne. Jako muzyk wiem doskonale, ile wysiłku -zarówno w sferze artystycznej jak i organizacyjnej- wymaga przygotowanie choćby jednego koncertu, a tym bardziej całego festiwalu, czy sezonu artystycznego. Do osiągania przez filharmonię stałych i spektakularnych sukcesów, prócz olbrzymiego zaangażowania Artystów Muzyków i wszystkich jej Pracowników, niezbędne jest zapewnianie odpowiedniego poziomu finansowania. Chcemy zachęcać do realizacji tego ważnego zadania również przedsiębiorstwa, które coraz chętniej budują swoje strategie rynkowe w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu. W Polsce mamy przykłady firm, które wspierają Kulturę nie tylko incydentalnie, jednak to wciąż kropla w morzu potrzeb. Musimy zaangażować się w budowanie pomostów między Światem Kultury i Światem Biznesu. To właśnie przyświeca naszej wspólnej inicjatywie podjętej z Dyrekcją Filharmonii Pomorskiej wraz z otwarciem nowego sezonu artystycznego. Mamy nadzieję, że wspólne projekty i przedsięwzięcia skupione wokół Filharmonii Pomorskiej, poszerzą grono jej przyjaciół biznesowych z całego kraju, którzy też dostrzegą jeszcze wyraźniej, jaki „diament kultury” my wszyscy posiadamy w Bydgoszczy! Wierzymy, że spory potencjał drzemie również we współpracy Filharmonii Pomorskiej z przedsiębiorstwami w województwie kujawsko-pomorskim, które już dziś zachęcamy do dalszej i długofalowej współpracy. Osobiście bardzo mnie cieszy nowoczesne podejście FP i jej otwartość do korzystania w budowaniu relacji z melomanami m.in. z mediów społecznościowych. Pozwala mi to także osobiście pozostawać w kontakcie z moją ukochaną Filharmonią, mimo że od dawna nie mieszkam już w Bydgoszczy. W XXI wieku Instytucje Kultury powinny wychodzić ze swoją ofertą daleko poza własne mury, teraz przychodzi czas, aby równie innowacyjnie budować relacje Filharmonii z Biznesem”.  – mówi Witold Moszyński, Ambasador Filharmonii Pomorskiej, CEO & Owner HCCG Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners,

O korzyściach płynących ze współpracy z Filharmonią Pomorską oraz o Twoim pomyśle na nowy projekt biznesowy realizowany we współpracy z FP, możesz porozmawiać ze mną w każdej chwili.

Nie zwlekaj, porozmawiajmy jak najszybciej!

tel.: . +48.783.914.531, e-mail:
ceo@hccg.pl

Źródło: Wyborcza.pl Cały artykuł dostępny jest tu

„Wspólne inicjatywy z biznesem i koncerty uniwersyteckie połączone z wykładami
to nowości, które wprowadza w nowym sezonie artystycznym bydgoska filharmonia.

Innowacyjnym pomysłem jest współpraca z biznesem, którą instytucja właśnie rozpoczyna. W piątek podpisany został w tej sprawie list intencyjny pomiędzy dyrektorem FP Maciejem Puto i Witoldem Moszyńskim, szefem firmy Human Capital Consulting Group w Warszawie. Moszyński ma sentyment do Bydgoszczy, bo tu się kształcił muzycznie. Teraz został oficjalnie nowym ambasadorem FP. Podjął się m.in. promocji jej wydarzeń artystycznych, wsparcia filharmonii w pozyskiwaniu na jej rzecz mecenasów, sponsorów i partnerów czy promowania jej oferty wśród organizatorów wydarzeń biznesowych.

– Chcemy wspólnie przyciągać biznesmenów do filharmonii – mówi Moszyński. – Pomysłów mamy mnóstwo. Na początek planujemy debatę, która z pewnością zainteresuje szefów personalnych w różnych firmach
pt. „Jak zarządzać talentami”. Chcemy uczyć się od siebie, a jednocześnie tworzyć okazje, by jak najczęściej biznes spotykał się z kulturą – dodaje. – Chodzi nam o to, by nowa relacja ewaluowała od biznesmena do melomana i w efekcie zaowocowała pozyskaniem finansów dla filharmonii – tłumaczy.

Drugą nowością w nowym sezonie są koncerty uniwersyteckie – efekt współpracy FP z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Pierwszy zaplanowano 25 listopada. Godzinę przed koncertem wykład wygłosi rektor UKW prof. Jacek Woźny”.