Dlaczego MOTYWACJA jest w centrum mojej uwagi?

Wierzę, że zmotywowani ludzie potrafią zmieniać świat.  

Sprawdziłem też w praktyce, jak motywacja wpływa na zyski firm
– mojej i wszystkich tych, dla których do tej pory pracowałem. To właśnie motywacja dała początek każdemu zainicjowanemu przeze mnie projektowi.  Bez niej, żaden z nich nie zakończyłby się sukcesem!

Wiem jednak, jak często brakuje nam motywacji do zmian.

Zarówno jako lider i członek dużych zespołów, jak i jako solista, freelancer, konsultant, interim manager musiałem nauczyć się zarządzać motywacją, aby regularnie osiągać zamierzone cele.

Dziś czerpię satysfakcję z motywowania i inspirowania ludzi do zmian. Zmian, które tworzą Wartość.

Gdy dopadnie Was lub Wasze zespoły motywacyjna flauta – wystarczy zadzwonić po:

WM – WinnersMotivation. 🙂

Jak działam?

Rzucam wyzwanie liderom i zespołom marnującym swój potencjał rozwoju, wzrostu efektywności i czekającym na „lepszy moment”.

Wspieram liderów i ich zespoły w przygotowaniu i wdrażaniu zmian. Kreuję i podsycam entuzjazm płynący ze współpracy wszystkich członków zespołu oraz współpracy pomiędzy zespołami.

Odnajduję źródła motywacji, by jej nie zabrakło w kluczowych dla organizacji momentach.

Odpowiednie motywacyjne przygotowanie determinuje sukces, zaś jego brak gwarantuje porażkę. Dlatego pracuję nad motywacją całych zespołów, pojedynczych osób, a także samych liderów.

Moje modele współpracy B2B:

Interim Management (w obszarach: HR, PR, Marketing, Obsługa Klienta, Sprzedaż, NGO-Management) – zwykle od 6 do 12 m-cy
Human Capital Management Consulting – w zależności od potrzeb organizacji
Usługi: e-Director HR, e-HR Business Partner – zwykle od 6 do 12 m-cy
Doradztwo Personalne i Head Hunting – w zależności od potrzeb organizacji
Rekrutacja 360º, Executive Search, Search & Selection – zwykle do 4 do 8 m-cy
Coaching biznesowy – zwykle od 12 do 16 sesji

 • Executive Coaching Program dla TOP Managerów
 • Coaching menedżerski
 • Coaching indywidualny
 • Team Coaching
Coaching Kariery – zwykle od 3 do 7 sesji

Personal Efficiency Program (PEP)® – PEPww.pl – zwykle od 6 do 12 m-cy

Audyty Personalne, Badania Kultury Organizacyjnej, Badania Satysfakcji Pracowników – zwykle od 2 do 4 m-cy

Diagnoza Potrzeb Szkoleniowo-Rozwojowych – zwykle od 2 do 4 m-cy

Budowa systemów i programów szkoleniowo-rozwojowych – zwykle od 3 do 12 m-cy

Outplacement – zwykle 6 m-cy

Assessment / Development Center – zwykle od 1 do 3 m-cy

Zarządzanie Personelem w cHmuRze (HRM in CloudTM) – doradztwo wdrożeniowe, Komitet Sterujący, Project Management, zwykle od 4 do 12 m-cy

Mój model współpracy ekskluzywnej:

Jeśli moja ekspertyza będzie potrzebna w perspektywie dłuższej niż 12 m-cy, w pełnym wymiarze czasu pracy, a Twoje wyzwanie zagwarantuje mi prawdziwy Rozwój, możemy ustalić warunki współpracy w pełni dopasowane do potrzeb Waszej organizacji.

Czym się zajmuję?

Korzystając z regularnie aktualizowanej wiedzy oraz z moich wieloletnich doświadczeń zawodowych oddaję się swojej pasji, jaką jest BUDOWA i ROZWÓJ DREAM TEAMÓW.

Tworzę je dla Biznesu, Instytucji Publicznych, Organizacji Pozarządowych (NGO) i Środowisk Obywatelskich. Może kiedyś przyjdzie czas, aby te dobre praktyki zaimplementować także w demokratycznie zarządzanych partiach politycznych – z korzyścią dla nas wszystkich?

Przykłady świadczonych przeze mnie usług i moich modeli współpracy znajdziesz tutaj

Moje role – 7 twarzy WM 😉

Tak jak muzyk potrafi niekiedy grać na kilku instrumentach, sportowiec uprawiać kilka dziedzin, a aktor wcielić się w kilka ról w jednym przedstawieniu czy filmie, tak też każdy ekspert zarządzania ludźmi i ich motywacją powinien umieć wcielić się w różne role, aby osiągnąć cel realizowanego przez siebie projektu.

Wszystkie role, w które przychodzi mi się wcielać, wymagają ode mnie doskonalenia kluczowej kompetencji, jaką jest ZARZĄDZANIE MOTYWACJĄ WŁASNĄ I INNYCH OSÓB.

Jakiś czas temu usłyszałem od mojej bliskiej znajomej, która w zarządzie dużej, międzynarodowej korporacji odpowiada za rozwój firmowych talentów, że moje sukcesy są pochodną wykształcenia bardzo konkretnych kompetencji, które składają się – jak to nazwaliśmy – na „7 twarzy WM” 🙂 , a konkretniej:

I. Inspirator Zespołów (trener, coach)
II. Łowca Talentów (rekruter, właściciel agencji zatrudnienia)
III. Kompozytor Biznesu (CEO HCCG, konsultant biznesowy, interim manager)
IV. Dyrygent Procesów i Projektów (wdrożenia cHmuRy dla HR, marketing automation, project manager)
V. Innowator Rozwiązań (twórca nowych produktów i usług, projektant portali internetowych)
VI. Wizjoner Przyszłości (fundacja, NGO, środowiska obywatelskie, zainteresowanie polityką)
VII. Doradca Przyszłych Mistrzów (wykładowca akademicki, dydaktyk)

BIO

Witold Moszyński

 • CEO i założyciel HCCG - HUMAN CAPITAL CONSULTING GROUP Witold Moszyński & Partners
 • Prezes Zarządu Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego
 • Kierownik Programu Executive MBA for Human Resources Professionals Uczelni Łazarskiego
 • Ambasador Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w świecie biznesu.

Pasjonat HR-u & innowacji IT. Praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w firmach polskich i międzynarodowych. Konsultant biznesowy, trener, doradca liderów zespołów i organizacji. Wieloletni dyrektor personalny (m.in. w Grupie PKP), wykładowca i współtwórca kierunków studiów: Executive MBA for Human Resources Professionals oraz Praktyka zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie.

Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Laureat wielu konkursów i nagród indywidualnych (m.in. nagrody nadzwyczajnej Menedżer Sukcesu przyznanej w 2015 r. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wyróżnienia Uczelni Łazarskiego – Brylant Łazarskiego, 1-szej nagrody w konkursie PARP „Rozwiązania jutra w HR” – „za zdolność do tworzenia innowacji i otwartość na zmiany”) oraz przyznanych organizacjom sektora prywatnego i publicznego, w których zarządzał kapitałem ludzkim, za prowadzenie polityki personalnej na najwyższym poziomie (Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014 i 2015, Profesjonalne ZZL 2014 i 2015, Złoty Platan Uczelni Łazarskiego, Godło Inwestora w Kapitał Ludzki 2010 i 2011).

Juror konkursów „TOP Manager HR Manager in Action”, „TOP Manager HR”, „TOP Manager Kadr”, „Pracodawca Godny Zaufania”, „HR Biznes Partner Roku”, „Pracownik Roku”. Miłośnik Tanga Argentyńskiego. Kontrabasista. Absolwent akademii muzycznych w Bydgoszczy i w Weimarze.

Profil zawodowy

Na mój HR-owy profil zawodowy składają się m.in. poniższe doświadczenia:

ZARZĄDZANIE BIZNESEM, NGO, STARTUP-em

15-letnie doświadczenie zawodowe na kluczowych stanowiskach menedżerskich w firmach polskich i międzynarodowych, prywatnych oraz w spółkach Skarbu Państwa.
Znajomość wielu branż m.in. nieruchomości, transportowej, finansowej, marketingowej, telekomunikacyjnej HR-owej, muzycznej.
Doświadczenie w zarządzaniu 300-osobowym zespołem sprzedażowym oraz filią międzynarodowego koncernu w roli Prokurenta i Deputy Country Managera. Wysoka orientacja biznesowa.
Doświadczenie w zbudowaniu najwyższych wyników sprzedażowych w Polsce spośród wszystkich Contact Center oferujących usługi jednego z operatorów telekomunikacyjnych (10 tys. nowych klientów pozyskanych w ciągu jednego miesiąca).
Doświadczenia w zbudowaniu i rozwoju 6 sieci sprzedażowych w firmie branży pośrednictwa finansowego.
Biegłe zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym doświadczenie w procesach: restrukturyzacji, centralizacji, fuzji i przejęć.

Umiejętność budowy zaangażowanych i efektywnych zespołów, potwierdzone osiągniętymi wynikami i badaniami (do wglądu).

Doświadczenie w budowie i prowadzeniu Agencji Zatrudnienia (Nr KRAZ: 14097) i firmy doradczo -szkoleniowej HCCG - Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners.

Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu org. pozarządowymi, w tym w funkcji prezesa zarządu fundacji

Członek Rady Programowej i Rady Biznesu dwóch warszawskich uczelni wyższych.

 

ZARZĄDZANIE LUDŹMI, PROJEKTAMI, PROCESAMI, ZMIANAMI

Doradca i Strateg HR z 15-letnim doświadczeniem w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu kapitałem ludzkim (do 86 tys. pracowników), politykami i procesami HR, programami wdrażanymi w całych grupach kapitałowych, zarządzaniu zmianą, wprowadzaniu restrukturyzacji w organizacjach z branży finansowej, nieruchomości, transportowej, finansowej i marketingowej, w firmach polskich i zagranicznych, prywatnych oraz spółkach Skarbu Państwa, również o rozproszonej strukturze organizacyjnej, w tym 9 lat na stanowiskach Dyrektora Personalnego.
Pasjonat HR-u i innowacji IT, posiadający praktykę w zarządzaniu implementacją procesów biznesowych w cHmuRze (m.in. oceny wyników pracy, kompetencji, efektywności pracy indywidulanej i zespołowej, budowy ścieżek karier, sukcesji, kalibracji, systemów: wynagrodzeń, premiowych, motywacyjnych, komunikacji wewnętrznej, oceny satysfakcji, zaangażowania) z wykorzystaniem nowoczesnych systemów IT m.in. SAP SuccessFactors, analizie potrzeb, projektowaniu założeń wdrożenia, nadzorowaniu i koordynacji postępu prac projektowych, zarządzaniu współpracą 5 spółek (w tym nadzór właścicielki w Grupie PKP).
Negocjator - prowadzenie negocjacji m.in. ze związkami zawodowymi, przeprowadzenie w latach 2012-2016 restrukturyzacji bez wywołania strajków, mimo uzwiązkowienia przekraczającego 80% ogółu zatrudnionych pracowników.
Ekspert ds. komunikacji - był delegowany przez zarządy do zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, obszarem PR i Marketingu, do reprezentowania spółek i grupy kapitałowej w relacjach z mediami, występowania w roli prelegenta na polskich i międzynarodowych konferencjach w tym m.in. na Human Capital Economy CEE Congress.
Laureat konkursów i nagród m.in. za prowadzenie polityki personalnej na najwyższym poziomie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2014 i 2015, „Profesjonalne ZZL” 2014 i 2015, „Złoty Platan Uczelni Łazarskiego”, „Godło Inwestora w Kapitał Ludzki” 2010 i 2011, nagrody nadzwyczajnej Menedżer Sukcesu przyznanej w 2015 r. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wyróżnienia Uczelni Łazarskiego - Brylant Łazarskiego, 1-szej nagrody w konkursie PARP „Rozwiązania jutra w HR” - „za zdolność do tworzenia innowacji i otwartość na zmiany”.
Juror Konkursów: „Pracodawca Godny Zaufania”, „TOP Manager HR”, „TOP Manager Kadr”, „HR Biznes Partner Roku”, „Pracownik Roku”, „TOP Manager HR in Action”.

Wykładowca i współtwórca kierunków studiów m.in. takich jak: Executive MBA for Human Resources Professionals oraz Praktyka zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Członek Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Referencje

HRMusic

Od najmłodszych lat mego wkraczania w arkana świata muzyki, po dzisiejszy dzień – obecnie głównie w świecie biznesu i działalności społecznej – pozostało we mnie pragnienie obcowania z Absolutem. Niekiedy staje się on niemal namacalny przez zatopienie się takich dziełach jak słynna Lacrimosa Wolfganga Amadeusza Mozarta, którego to staram się naśladować w dążeniu do doskonałości, a nie tylko poprzez moje inicjały W.A.M. 😉
i nie tylko, gdy gram, czy komponuję.

Bardzo ograniczony czas, jakim wszyscy dysponujemy, motywuje mnie do poznawania nie tylko coraz to nowych możliwości w ramach jednej dziedziny, lecz także do poszukiwania nowych dziedzin, w których namiastki Doskonałości i Harmonii uda się osiągnąć.

Dlatego moją osobistą motywację najlepiej oddają słowa:

„Gdybym zawsze robił tylko to, co już dziś potrafię,
na zawsze pozostałbym tym, kim już dzisiaj jestem.”

Sentencja ta stała się moim zawodowym i życiowym mottem od pierwszego dnia, w którym ujrzałem ją w gmachu słynnego Bauhaus Universität w Weimarze, jako młody Adept Sztuki doskonalący swój pierwszy fach tj. grę na kontrabasie, podczas studiów podyplomowych na wydziale instrumentalnym, w Hochschule fuer Musik – Franz Liszt w Weimarze.

Ta niegasnąca motywacja do rozwoju pozostaje aktualna w każdej dziedzinie, którą się zajmuję. W tym zwłaszcza w Human Resources Management. Kilka refleksji rozwojowych, na styku światów HR-u i Muzyki zebrałem kiedyś w nagraniu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie od wielu lat wykładam.

Odtwórz wideo

Publikacje i wystąpienia

Autorski program Witolda Moszyńskiego – HRdirector.eu

Wideowywiady z Prezesami i Członkami Zarządów oraz z Dyrektorami Personalnymi dotyczące zagadnień Human Capital Management

1) „Przywództwo – jak je kształtować i jak robić to świadomie? – wywiad Jackiem Kowalskim, Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich w Orange Polska S.A.
2) „Jak zaangażowanie pracowników przekuć w sukcesy firmy?” – wywiad z Przemysławem Gackiem, Prezesem Zarządu Grupy Pracuj
3) „Od czego zależy sukces nowoczesnych form kształcenia?” – wywiad z Markiem Adamskim, Prezesem Zarządu PMConsulting Sp. z o.o.
4) „Systemowe zarządzanie Kapitałem Ludzkim – co i jak można badać i mierzyć zarządzając tysiącami pracowników?”rozmowa, z Magdaleną Chabińską-Rossakowską – Dyrektor Personalną i Członkiem Zarządu DHL Express Poland (obecnie ING) oraz Andrzejem Borczykiem – Dyrektorem Personalnym i Członkiem Zarządu Grupy Żywiec
5) „Efektywne zarządzanie pracownikami w erze cyfrowej” – wywiad z Katarzyną Rusek, Dyrektor Personalną, HR Business Partnerem CEE w SAP Polska:

 

6) „Program Efektywności Osobistej PEP®” – wywiad z Beatą Uytenbogaard, Country Manager PEP® WORLDWIDE Poland, prekursorką metody PEP® w Polsce:

Monografia z konferencji naukowej Informatyka 2 przyszłości, XXX lat Informatyki na Wydziale Zarządzania UW, redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2015; Moszyński W., artykuł naukowy pt.: „Informatyzacja zarządzania kapitałem ludzkim i wymianą wiedzy w „modelu cloud” jako odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby szkoleniowo-rozwojowe pracowników PKP S.A.”, s. 198 – 2012

– Personel Plus, 07/2019, W.Moszyński, Harmonia a nie kakofonia
– Benefit, 07(31)/2014, Czauderna P., Jak w miesiąc PKP zrekrutowało 100 finansistów, case study i wywiad z Witoldem Moszyńskim, s. 16-19
– Wyzwania HR – Raport 2013, Berłowski P.,  Dajmy ludziom maksimum wolności (nie zabierając jej innym), wywiad z Witoldem Moszyńskim
– Personel i Zarządzanie, 6/267 Czerwiec 2012, Berłowski P., Giełda celów, rozmowa z Witoldem Moszyńskim dyrektorem
  Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Money Expert S.A.
– Personel i Zarządzanie, 2/263 Luty 2012, Moszyński W., Jesteś liderem gdy dzięki Tobie ludzie marzą, s. 17
– Personel i Zarządzanie, 9/258 Wrzesień 2011, Moszyński W., Narzędzie wymiany informacji, s. 66-69
– Personel Plus, 08(45)/2011, Ludzie i wydarzenia, Ludzie branży HR, s. 44
– Forbes, 09/2011, Gryn M., Raport studia doktoranckie, Menedżer naukowcem, s. 99-100
– Personel Plus, 05(42)/2011, Moszyński W., Od Excela do e-teczki, s. 74-77
– Forbes, 09/2010, Gryn M., Edukacja Menedżera, Przypadek kontrolowany, s. 76-78,
– Personel Plus, 09(34)/2010, Moszyński W., Nie zawsze ewaluacja ma sens, s. 80-81
– Personel i Zarządzanie, 5/242 Maj 2010, Moszyński W., Personalia, s. 10,
– Magnes, 4/10 2010, Gryn M., Zawód impresario. Impresario kariery. Wywiad z Witoldem Moszyńskim
– Personel Plus, 04(30)/2010, Broniarek R., Siwy S., Twoja Kariera, Debata, Najtrudniejszy Pierwszy Krok, s. 1-7
– Personel Plus, 03(29)/2010, Gryn M., Cel na celowniku, s. 74-77
– Money Expert Times, 16/październik 2011, Moszyński W., Lotnisko Edukacyjne Money Expert, s. 6-7
– Money Expert Times, 03/wrzesień 2010, Moszyński W., Najważniejsi są ludzie, s. 1-2
– Money Expert Times, 03/wrzesień 2010, Moszyński W., Know how – polecam, Pięć dysfunkcji pracy zespołowej, s.6
– Money Expert Times, 02/sierpień 2010, Moszyński W., Sukces ma na drugie konsekwencja, s. 1-2
– Money Expert Times, 02/sierpień 2010, Moszyński W., Know how – polecam, Winning znaczy zwyciężać, s. 6
– Money Expert Times, 01/lipiec 2010, Moszyński W., Liderzy słuchają Pink Floyd, s 1-2
– Money Expert Times, 01/lipiec 2010, Moszyński W., Stałe podnoszenie kompetencji jest niejako wpisane w zawód
  doradcy finansowego, s. 3
– Money Expert Times, 01/lipiec 2010, Moszyński W., Know how – polecam, Przepływ, s. 6

 • HR FACTOR, Warszawa, 8-9.06.2016, warsztat dla Dyrektorów Personalnych podczas jubileuszowej, X-tej edycji konferencji
 • „Starcie na starcie”, Warszawa, 6.06.2016, debata i spotkanie pracodawców ze studentami Uczelni Łazarskiego
 • Human Capital Economy Congress, Warszawa, 8.10.2015, debata „HR kluczem do sukcesu. Trendy, wyzwania i nowe modele prowadzenia polityki HR
 • Human Capital Economy Congress, Warszawa, 7.10.2015, debata „Narodowe modele zarządzania – jako szansa na międzynarodowy sukces”
 • HR Awards Ceremony organizowana przez PSZK, Żelechów, 09.2015, wystąpienie i odbiór nagrody „HR najwyższej jakości” dla PKP S.A.
 • HR Summit 2015, Warszawa, 30.09.2015, wystąpienie pt.: cHmuRa_0 – Zapowiada się dobra podróż!
 • SAP Forum Polska 2015, Sopot, 12.06.2015, wystąpienie pt.: „Informatyzacja zarządzania kapitałem ludzkim i wymianą wiedzy w modelu Cloud jako odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby szkoleniowo-rozwojowe pracowników PKP S.A.”
 • Ogólnopolski Konwent HR – Najlepsze Praktyki HRM w Polsce, Warszawa, 18.06.2015, wystąpienie pt.: „Informatyzacja zarządzania kapitałem ludzkim i wymianą wiedzy w modelu cloud”
 • Debata – okrągły stół dyrektorów HR pt. „Nowe Wyzwania HR”, Warszawa, 21.04.2015,
 • HR Executive Meeting, Warszawa, 12.03.2015,
 • Spotkanie założycielskie thinktanku HR Influencers, Jaworowy Dwór, Trębki Nowe – Zakorczym, 12-13.06.2015
 • Training & Development 5, Warszawa, 25-26.11.2014, wystąpienie pt.: „Czy ZKL w chmurze jest odpowiedzią na rosnące potrzeby szkoleniowo-rozwojowe pracowników?”
 • Debata Rzeczpospolitej „Kończy się era młodych firm”, Warszawa, 08.10.2014,
 • Negocjacje ze Związkami Zawodowymi, Warszawa, 27-28.03.2014.
 • XIX Kongres Kadry, Witold Moszyński, Łukasz Szarawara, Paweł Gniazdowski, Maciej Mianowski, wystąpienie pt. „Kolej na zmiany – projekt PKP. Człowiek, ryzyka, perspektywy.” 7 maja 2014, Warszawa,
 • Konferencja Negocjacje ze Związkami Zawodowymi, Witold Moszyński, wystąpienie pt. ”Nie negocjuj – gdy nie musisz!”, 27-28 marca 2014, Warszawa,
 • Konferencja Wyzwania HR, Witold Moszyński, Katarzyna Wronkowska-Felchnerowska, Marek Kozłowski, wystąpienie pt. „Jak w miesiąc zrekrutowaliśmy 100 finansistów do pracy w jednym mieście? Rekrutacja wewnętrzne i zewnętrzna w PKP S.A.”, 12 lutego 2014, Warszawa,
 • Konferencja Zmiany, które niszczą, zmiany, które budują, Witold Moszyński, Łukasz Szarawara, Paweł Gniazdowski, wystąpienie pt. „Kolej na zmiany – projekt PKP. Człowiek, ryzyka, perspektywy.”, 21 listopada 2013, Wrocław,
 • Udział w roli jurora konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” i uczestnika debaty „Zarządzanie Talentami – moda, czy konieczność?” zorganizowanej podczas uroczystego ogłoszenia laureatów oraz wręczenia nagród w V edycji Konkursu, 5 listopada 2013,
 • Prelekcja pt. „Rozwój pracowników z perspektywy pracodawcy” podczas Uroczystej Inauguracji Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2013/2014, Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, 26 października 2013, Warszawa,
 • XV Kongres Kadry, wystąpienie pt. „HRM po Euro 2012” – autorska koncepcja Rynku Celów Składowych, 23 kwietnia 2012, Warszawa,
 • XIV Kongres Kadry, Witold Moszyński i Leszek Greń, wystąpienie pt. „Kultura Organizacyjna – diagnoza i zmiana, Czyli jak Cameron i Quinn pomogli nam zainicjować zmiany kultury organizacyjnej?”, 8 listopada 2011, Warszawa,
 • World Conference IFTDO&Expo oraz XIII Kongres Kadry, Witold Moszyński i Michał Strzelec, wystąpienie pt. „W poszukiwaniu HR+. HR-owa rewolucja w pośrednictwie finansowym.  Outsourcing kadrowo-płacowy i budowa systemowego naliczania wynagrodzeń doradców finansowych”, 9 maja 2011, Warszawa,
 • Konferencja Outsourcing od kuchni – 2011, udział w debacie nt. outsourcingu procesów biznesowych, 20 kwietnia 2011, Warszawa,

Konwent HR, Witold Moszyński i Marcin Sieńczyk, wystąpienie  pt. „Wdrożenie nowoczesnego systemu rekrutacyjnego eRecruiter jako wsparcie rozwoju sieci sprzedaży Money Expert S.A.”, 28 marca 2011, Warszawa,

Portfolio projektów zrealizowanych w Grupie PKP wraz z osiągniętymi efektami

Pobierz CV

Aby pobrać CV proszę przejść do zakładki i wpisać odpowiednie hasło.