GRYWALIZACJA moda czy konieczność w projektach rozwojowych?

wywiad z Panem Michałem Błońskim, Partnerem w firmie Symulator Biznesu

Zaproszony gość:
Pan Michał Błoński – Partner w firmie Symulator Biznesu

Redakcja i prowadzenie:
Pan Witold Moszyński – CEO & Owner HCCG
Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners

Nagranie zrealizowane w studiu Symulator-Biznesu.pl, Gdańsk 2016.