Kolej na cHmuRę

 wdrożenia zarządzania personelem w chmurze w PKP S.A. w oparciu o system SAP Success Factors (Witold Moszyński – Przewodniczący Komitetu Sterującego)

https://youtu.be/z1KBPtU59ec